Tích cực phòng chống bạo lực gia đình

11/05/2018 08:14 Số lượt xem: 189

UBNd huyện vừa ban hành kế hoạch số 30/KH-UBND về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2018

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, thành viên gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó góp phần đấu tranh đẩy lùi các hành vi bạo lực gia đình.

Kế hoạch đã đề ra một số hoạt động trọng tâm như: Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích mang thông điệp tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các trục đường chính, khu đông dân cư, trụ sở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với Chủ đề "Gia đình - Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”. Các thông điệp tuyên truyền: Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền.

Đức Thanh