Thuận Thành xây dựng thêm 7 trường đạt chuẩn Quốc gia

07/12/2017 14:29 Số lượt xem: 4024

Để nâng cao chất lượng gáo dục trên địa bàn huyện, ngoài việc thường xuyên nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, UBND huyện còn chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã thị trấn tập trung đầu tư cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, trọng tâm là xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Từ đầu năm đến nay đã xây dựng thêm 7 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 1 trường so với kế hoạch, trong đó có 4 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 61/69 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 20 trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2, bên cạnh đó  tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 94,7%, tăng 1,1% so với năm học trước và đạt 99,7% so với kế hoạch. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2018 toàn huyện phấn đấu xây dựng thêm 6 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 5 trường đạt chuẩn mức 1 và 1 trường đạt chuẩn mức 2, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện 64/69 trường, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 97% ./.

Quốc Hoàn