Thuận Thành vững tin trước thềm xuân mới Canh Tý 2020

14/01/2020 14:44 Số lượt xem: 143

Xuân Canh Tý đã về quê hương đất Thuận- quê hương của những huyền thoại, lịch sử và truyền thống cách mạng . Cùng với toàn Tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Thành đón Xuân trong không khí tưng bừng, phấn khởi mừng Đảng ta 90 mùa xuân, mừng quê hương, đất nước ngày một đổi mới.

Đón Xuân mới cũng là lúc chúng ta nhìn lại năm cũ 2019, một năm với nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Thuận Thành: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm toàn huyện cả 17/17 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và huyện về đích đạt chuẩn huyện nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với Nghị Quyết Đảng bộ huyện đã đề ra…. Những sự kiện đó đã ghi thêm những mốc son mới trong chặng đường phát triển của vùng đất ngàn năm văn hiến và cách mạng. Thuận Thành đã và đang phát triển trong một vị thế mới, tâm thế mới. Thành quả đạt được trong những năm qua tạo tiền đề để Thuận Thành tiếp tục bứt phá vươn lên, vững vàng trên con đường đổi mới và hội nhập.

Năm 2019, cũng là năm có nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, trong bối cảnh chung của cả nước, năm qua Thuận Thành cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại quốc tế, dịch tả lợn Châu Phi,…đã tác động đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Song với sự nỗ lực và ý chí quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng … Những thành tựu đó đã tạo niềm tin để chúng ta bước vào năm mới 2020 với một khí thế mới, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2019, Thuận Thành đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) (giá so sánh 2010) ước đạt trên  6.502 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,2%, đạt 100,6% so với kế hoạch; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 10,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,9% (trong đó công nghiệp tăng 8,0%); khu vực dịch vụ tăng 10,7%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 8,8%; công nghiệp và xây dựng 50,0% (trong đó công nghiệp 41,7%); dịch vụ 41,2% (Nghị quyết HĐND huyện: nông, lâm nghiệp, thủy sản 9,6 %; công nghiệp và xây dựng 49,6%; dịch vụ 40,8 %); Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 46,7 triệu đồng/người/năm (2.000 USD), tăng 7,9% so với năm 2018; Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 ước đạt  921,1 tỷ đồng, đạt 167,8% so với dự toán; chi ngân sách địa phương ước đạt 2.666,5 tỷ đồng, đạt 271% so với dự toán. 3 lĩnh vực tập trung chỉ đạo trong năm 2019 là môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính đều có chuyển biến tích cực.

Thành tựu của năm 2019 là thắng lợi của ý Đảng, lòng dân, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt, quyết liệt. Cùng với đó là sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đưa Thuận Thành ngày càng phát triển.

Năm 2020 với tinh thần: “Đoàn kết - Đổi mới; Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ Môi trường”; là năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo vẫn còn những khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tạo đà cho những năm tiếp theo. Trong đó tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy hoạch đô thị Hồ và vùng phụ cận đến năm 2030 đã được phê duyệt; lập đồ án công nhận huyện Thuận Thành là đô thị loại IV vào năm 2020. Tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý kiến trúc, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện Thuận Thành trở thành đô thị loại IV năm 2020, trở thành thị xã vào năm 2021... Với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thuận Thành quyết tâm biến tiềm năng, thế mạnh của miền quê trù phú, thanh bình, giàu truyền thống văn hóa lịch sử trở thành vùng kinh tế năng động, phát triển sôi động và tăng trưởng mạnh mẽ trong thời kì CNH – HĐH và hội nhập quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2020, Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện chính trị lớn năm 2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 9,2%, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,8 %; công nghiệp và xây dựng 8,5 %; khu vực dịch vụ 11,6%.  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 8,1%; công nghiệp và xây dựng 49,9% (trong đó công nghiệp 41,7%); dịch vụ 42,0%. Thu nhập bình quân đầu người 50,7 triệu đồng/người/năm (2.157 USD).Tổng thu ngân sách nhà nước 908,0 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 1.160,1 tỷ đồng.  Kim ngạch xuất khẩu 83 triệu USD; nhập khẩu 79 triệu USD, đảm bảo an sinh xã hội.

Tập trung sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị sản xuất/ha canh tác; phát triển mạnh kinh tế trang trại; hỗ trợ nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, thực chất, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thuận Thành luôn đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra .

Hồng Thúy