Thuận Thành từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại

22/10/2019 14:26 Số lượt xem: 129

Nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp và phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp. Những năm qua huyện Thuận Thành đã đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống có giá trị cao vào sản xuất, từng bước xây dựng vùng nông nghiệp sạch.

Để từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại,  từ năm 2007 huyện Thuận Thành đã tập trung chỉ đạo các xã không có quy hoạch khu, cụm công nghiệp tiến hành dồn điền đổi thửa và quy hoạch ổn định các vùng sản xuất lúa hàng hoá tập trung với quy mô từ 5 đến 20 ha/vùng, sản xuất 2vụ lúa/năm. Hiện nay, toàn huyện có 6.030 ha đất canh tác, trong đó đất trồng lúa 5.140 ha, đất trồng rau màu 380 ha, đất trồng cây ăn quả  và hoa 350ha, đất sản xuất theo mô hình lúa  cá kết hợp 160 ha. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, hàng năm huyện đã hỗ trợ các đơn vị, cá nhân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hoá các khâu sản xuất. Trên địa bàn huyện hiện có 229 máy làm đất các loại, 104 máy gặt đập liên hợp, 03 máy cấy động cơ và 33 máy cấy bằng tay, đảm bảo cơ giới hoá 100% khâu làm đất, gần 90% khâu thu hoạch…Đặc biệt là đã triển khai xây dựng cánh đồng lớn và sản xuất hàng hóa tập trung: Sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao quy vùng từ 3 ha trở lên với diện tích từ 1.200 đến 1.500 ha/năm; Sản xuất rau màu các loại với diện tích 900 ha/năm; Sản xuất cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao với diện tích 350 ha.

Bên cạnh đó còn xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm như: HTX dịch vụ nông nghiêp  xã Nghĩa Đạo, Ninh Xá quy vùng liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị tổ chức sản xuất lúa giống và thu mua ngay tại ruộng sau khi thu hoạch với quy mô mỗi xã từ 40 - 50 ha/vụ; Các mô hình trang trại có liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả như trang trại DelcoFarm thôn Quán Tranh – xã Nguyệt Đức sản xuất rau thủy canh, gà đẻ trứng áp dụng công nghệ cao vào sảnxuất; trang trại Giang Nam có quy mô diện tích khoảng 05 ha tại thôn Bùi Xá xã Ngũ Thái sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra còn có trên 200 mô hình kinh tế trang trại, VAC trên địa bàn huyện sản xuất có hiệu quả. Hàng năm toàn huyện còn xây dựng, triển khai thực hiện từ 5 - 6 mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp từ việc xây dụng các mô hình, lựa chọn cây, con giống có chất lượng và áp dụng  khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã làm giảm tối đa các chi phí sản xuất đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Ngoài ra, do áp dụng quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên các sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường .

Quốc Hoàn