Thuận Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2

22/02/2019 10:32 Số lượt xem: 170

Ngày 18/2/2019 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Tại phiên họp các đại biểu đã được nghe và tham gia đóng góp vào 3 nội dung như: quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018. Báo các kết quả 4 năm thực hiện nghị quết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2014 – 2020, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Năm 2018 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 1.100 tỷ đồng, đạt 254 dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 154%. Thu ngân sác địa phương được gần 2.392 tỷ đồng, đạt 345% so với dự toán năm và tăng 75% so với năm 2017. Quyết toán chi cân đối ngân sách địa phương được trên 2.391 tỷ đồng, đạt 254% so với dự toán năm và tăng 75% so với năm 2017. Về thực hiện nghị quyết đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, với sự quan tâm chăm lo, đầu tư của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng sự phối họp chặt chẽ của các ngành, các địa phương…sự nghiệp giáo dục trong toàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực như đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất…đặc biệt là chất lượng học sinh ở từng cấp học…Về kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã thị trấn phối hợp với các ngành đoàn thể phát động phong trào làm sạch đồng ruộng, vớt bèo, khơi thông dòng chảy, kênh mương, làm sạch đường làng ngõ xóm…nâng cao chất lượng môi trường.

Với tinh thần đóng góp sôi nổi, tích cực các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những kết quả đạt được những vấn đề còn tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời phân tích làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện những việc trọng tâm trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ./.

Quốc Hoàn