Thuận Thành tổ chức lễ hội an toàn, văn minh

15/05/2017 08:01 Số lượt xem: 3795

Thuận Thành, vùng đất cổ Luy Lâu với 126 điểm di tích và 98 lễ hội được tổ chức. Đến đầu tháng 5-2017, sau lễ hội chùa Dâu (mùng 8-4 Âm lịch) huyện Thuận Thành đã khép lại một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Với 98 lễ hội được tổ chức, có thể khẳng định đây là di sản văn hóa quý báu của huyện Thuận Thành. Tham gia các hoạt động lễ hội chính là dịp để mỗi người tưởng nhớ về cội nguồn, tổ tiên. Mặt khác, lễ hội còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân... Chính vì vậy, hoạt động này luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện, thu hút các tầng lớp nhân dân hào hứng tham gia và trở thành hoạt động văn hóa, tâm linh không thể thiếu trong đời sống xã hội.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện dự lễ khai mạc lễ hội Chùa Bút Tháp (Di tích Quốc gia đặc biệt)

Huyện Thuận Thành tập trung chỉ đạo ba lễ hội lớn như lễ hội Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp, Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương và các lễ hội của địa phương đều được thành lập Ban tổ chức để chỉ đạo và tổ chức hoạt động của lễ hội theo kế hoạch đã được ban hành; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, nghi lễ tổ chức lễ hội trang nghiêm, trọng thể, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian được tổ chức sôi nổi, văn minh. Công tác xã hội hóa trong các hoạt động lễ hội được phát huy, kinh phí tổ chức chủ yếu do nhân dân, du khách thập phương đóng góp. Ở hầu hết các lễ hội trên địa bàn không còn các trò chơi mang tính cờ bạc. Công tác tổ chức ở một số lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực và dần đi vào nền nếp như: Lễ hội Chùa Bút Tháp (xã Đình Tổ), Chùa Dâu (xã Thanh Khương), Chùa Linh Ứng (xã Gia Đông) và đặc biệt là Lễ hội Kinh Dương Vương (xã Đại Đồng Thành). Các hoạt động tại lễ hội diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, tại một số các di tích việc tuyên truyền vân động du khách thực hiện nếp sống văn minh đã được chú trọng và tăng cường. Ở hầu hết các lễ hội không còn hiện tượng người ăn xin lang thang  như những năm trước đây.

Trong quá trình tổ chức các lễ hội lớn, Đội Kiểm tra liên ngành 814 của huyện và tỉnh thường xuyên làm việc với BTC lễ hội các địa phương trong việc thực hiện công tác tổ chức lễ hội theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh hoạt động văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Nho Thuận, Phó Trưởng phòng VH&TT huyện Thuận Thành, Đội trưởng đội KTLN 814 của huyện cho biết: “Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2017 của UBND huyện Thuận Thành. Phòng VH&TT huyện đã giao cho Đội 814 huyện triển khai công tác kiểm tra việc tổ chức lễ hội và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lễ hội, đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn có tổ chức lễ hội năm 2017 kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở khắc phục những tồn tại của mùa lễ hội năm trước, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp về tổ chức lễ hội. Năm nay, hoạt động lễ hội, công tác tổ chức lễ hội và hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lễ hội đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc công khai niêm yết giá trông giữ xe tại các điểm di tích và các hàng quán, tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh ATTP và phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, một số lễ hội vẫn còn hiện tượng đổi tiền lẻ trá hình dưới hình thức bán hương; rút thẻ, quẻ tại các điện thờ mẫu của các di tích; bày nhiều khay, đĩa đặt tiền giọt dầu hoặc đặt quá số hòm công đức trong di tích…”.

Để lễ hội phát triển đúng hướng, thật sự là hoạt động văn hóa lành mạnh, bên cạnh việc các địa phương cần thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong các lễ hội theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác tổ chức và quản lý của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về các hoạt động lễ hội nhằm phát huy những yếu tố tích cực và ngăn chặn những yếu tố tiêu cực trong lễ hội truyền thống, đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý lễ hội phù hợp với cấu trúc, đặc điểm và những yếu tố cấu thành của lễ hội truyền thống, phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của nhân dân. Sau lễ hội, Ban tổ chức, cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cần rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực đã tồn tại nhiều năm liên quan đến công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Đặc biệt là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm khắc phục những nhận thức sai lệch, chưa đúng về tổ chức và tham gia lễ hội; giáo dục nâng cao ý thức cho người tham gia lễ hội, loại bỏ tư duy coi lễ hội là dịp “làm ăn”, là cơ hội để “moi tiền” của du khách thập phương. Nhất là giúp mỗi người tham gia lễ hội nâng cao ý thức, hành xử văn minh góp phần nâng tầm ý nghĩa của việc bảo tồn các nét đẹp văn hóa lễ hội trong đời sống hiện đại.

Đến thời điểm này, huyện Thuận Thành đã khép lại một mùa lễ hội xuân Đinh Dậu an toàn, văn minh và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách về một vùng đất cổ Luy Lâu với nhiều di tích, di sản nổi tiếng.

Một số hình ảnh tại các lễ hội ở Thuận Thành:

Lan Phương