Thuận Thành tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

31/10/2020 16:43 Số lượt xem: 154

Ngày 30/10, Huyện ủy Thuận Thành tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”;  Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vững, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng TUV, Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong BTV huyện ủy. Cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện, Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn; Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, 425 đại biểu đã được đồng chí Trần Văn Vững, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp thông tin những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó từ ngày 5/10 - 9/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 . Kết luận hội nghị đồng chí Văn Quốc Cường – phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để tổ chức triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt các nội dung có hiệu quả, yêu cầu cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn huyện quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Quốc Hoàn