Thuận Thành tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng NTM

05/08/2019 15:37 Số lượt xem: 182

Ngày 1/8/2019 UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng NTM. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chílãnh đạo huyện ủy, UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo các ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, các xã trên địa bàn.

Đến thời điểm này toàn huyện đã có 14/17 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã còn lại chưa đạt là Hà Mãn, Ngũ Thái, Trạm Lộ. Trong đó  2 xã Trạm Lộ và Hà Mãn đạt 17/19 tiêu  chí,  Ngũ Thái đạt 18/19 tiêu chí. Về tiêu chí huyện NTM đã đạt 8/9 tiêu chí, còn tiêu chí giao thông chưa đạt, hiện nay đang triển khai các bước lập hồ sơ thiết kế - bản vẽ thi công và dự toán công trình, dự kiến khởi công quý 3 năm 2019. Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận để tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng NTM, đặc biệt là đối với 3 xã chưa đạt và công tác chuẩn bị phục vụ cho đoàn công tác điều phối xây dựng NTM của trung ương, tỉnh về đánh giá công nhân huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019. Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM vào cuối năm 2019, đồng chí lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã trong toàn huyện  thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn thiếu xong trước ngày 31/8/2019 và hoàn thiện hồ sơ gửi về huyện trước ngày 10/9/2019 để tổ chức thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về tỉnh trước ngày 30/9. Thành lập đoàn kiểm tra kết quản xây dựng NTM huyện trước ngày 10/9/2019; tham mưu đề xuất BTV huyện ủy đánh giá xếp loại tổ chức đảng, làng văn hóa của 3 xã chưa đạt. MTTQ huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên qua tỏ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng huyện NTM…/.

Quốc Hoàn