Thuận Thành tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

02/04/2021 15:58 Số lượt xem: 129

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm này, huyện Thuận Thành cũng đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại buổi triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Ban TT UBMTTQ xã Hoài Thượng tổ chức, sau khi đã hoàn thiện 2 lần hiệp thương để lựa chọn và lập danh sách sơ bộ các ứng cử viên đại biểu HĐND xã khóa XX. Theo đó, từ 50 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 27 người; đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, thành phần theo quy định. Ông Đỗ Trọng Lộc, Chủ tịch UBMTTQ xã Hoài Thượng cho biết “Ngay sau hội nghị này chúng tôi sẽ phối hợp với Ban công tác mặt trận các thôn, để tổ chức lấy ý kiến, nhận xét đối với những người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện và HĐND xã, để đảm báo đúng thời gian quy định theo luật”.

Còn tại xã Nghĩa Đạo, để sẵn sàng cho ngày bầu cử tới đây, xã Nghĩa Đạo cũng đã thành lập BCĐ bầu cử và UB bầu cử, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của huyện về bầu cử; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, chuẩn bị công tác nhân sự và các điều kiện về phòng dịch, cơ sở vật chất, ANTT khu vực bỏ phiếu. Nói về vấn đề này, Ông Nguyễn Văn Thi, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC xã Nghĩa Đạo chia sẻ Hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo được 3/9 thôn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với các ông bà được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.

Đến nay, sau 2 hội nghị hiệp thương, UB Bầu cử huyện đã lập danh sách sơ bộ 65 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng quy định, không có hồ sơ tự ứng cử. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, có 906 người ứng cử. Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, huyện đã thành lập 7 ban bầu cử HĐND cấp huyện tại 7 đơn vị bầu cử; cấp xã có 128 đơn vị bầu cử. Qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo giải quết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương. “Ban thường vụ huyện ủy đang chỉ đạo ủy ban bầu cử các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, chuẩn bị tốt các điều kiện để niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp theo quy định, và làm tốt công tác rà soát, lập danh sách cử tri, tránh sai sót, gây thắc mắc khiếu kiện về việc lập danh sách cử tri. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các đơn thư liên quan đến các ứng cử viên HĐND cấp huyện, xã - Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UB bầu cử huyện cho biết thêm”.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện sẽ thành công tốt đẹp.

Đức Thanh