Thuận Thành thực hiện học tập và làm theo Bác

16/10/2019 14:37 Số lượt xem: 95

Trong những năm qua, Cùng với quân và dân trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, kinh tế từng bước phát triển toàn diện, đời sống vất chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Việc thực hiện học tập và làm theo Bác được Đảng bộ huyện tập trung trong công tác xây dựng đảng, trọng tâm là giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM . Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền và đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt hàng tháng, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở mỗi năm lựa chọn 1 đến 2 việc nổi cộm, bức xúc để giải quyết dứt điểm. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Trong năm 2018 và năm 2019, Đảng bộ huyện đã lựa chọn 4 vấn đề nổi cộm để giải quyết dứt điểm, tỷ lệ giải quyết đạt 80%; Các xã, thị trấn trong toàn huyện đã lựa chọn hàng 34 việc nổi cộm, đang từng bước giải quyết dứt điểm. Bằng những việc làm cụ thể, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện.

Với niềm tự hào là nơi được đón Bác Hồ về thăm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn ra sức lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Kết quả những năm gần đây, kinh tế của huyện có bước phát triển vượt bậc, các chính sách an sinh – xã hội được quan tâm, chăm lo đời sống người dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc phòng được giữ vững. Đây chính là động lực để Đảng bộ huyện Thuận Thành lãnh, chỉ đạo nhân dân tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, trong việc lãnh đạo nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong suốt hành trình vừa qua chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đặt ra.

Hữu Ánh