Thuận Thành tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

11/06/2018 08:12 Số lượt xem: 235

Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nôi dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do vậy những năm qua BTV huyện ủy luôn quan tâm, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung kiểm tra việc chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao…Trong 10 năm, từ 2008 đến nay, UB KT huyện ủy và đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra được 795 cuộc, trong đó kiểm tra theo điều 30 – điều lệ Đảng được427 cuộc, kiểm tra theo điều 32 được 368 cuộc. Thẩm tra, xác minh làm rõ, xử lý thi hành kỷ luật 566 cán bộ, đảng viên và xóa tên 53 đảng viên…Qua việc kiểm tra giám sát đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ./.

Quốc Hoàn