Thuận Thành phấn đấu về đích NTM năm 2019

13/03/2019 08:52 Số lượt xem: 166

Kết thúc năm 2018, toàn huyện đã có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Còn lại 3 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay là: Trạm Lộ, Ngũ Thái và Hà Mãn. Qua đó đưa huyện trở thành huyện NTM. Để hoàn thành mục tiêu, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung mọi nguồn lực từ tỉnh đến địa phương cũng như nguồn lực từ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí với những giải pháp đồng bộ cụ thể.

Tính đến thời điểm này, Trạm Lộ đã đạt 15/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM. Còn lại 4 tiêu chí là: Đường giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Hiện cấp Uỷ, Chính quyền và nhân dân địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí này, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng những tiêu chí đã về đích.

Xác định về đích NTM sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương. Vì vậy những năm qua Đảng bộ, Chính quyền xã Hà Mãn luôn xác định đây là quyết tâm chính trị lớn và phấn đấu để hoàn thành. Khắc phục khó khăn, tranh thủ sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, thời điểm này, Hà Mãn đã hoàn thiện 16 tiêu chí, các tiêu chí còn lại hiện cũng đang được chính quyền và nhân dân địa phương gấp rút, hoàn thiện.

Hết năm 2018, huyện đã đạt 8/9 tiêu chí về xây dựng NTM, dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành 100% các tiêu chí, huyện sẽ trở thành huyện đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM theo lộ trình, phát huy tối đa các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các vốn lực. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các tiêu chí thấp, khó khăn.

Với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Từ những kết quả đã đạt được, tin tưởng mục tiêu hoàn thành chương trình NTM của TTnăm nay sẽ sớm được công nhận./.

Hữu Ánh