Thuận Thành hoàn thành khám sơ tuyển NVQS tại xã

04/11/2019 07:59 Số lượt xem: 270

 

Để đảm bảo chỉ tiêu số lượng cũng như chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, thời gian qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã huyện đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện, hội đồng nghĩa vụ các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ. Cụ thể đã đến ngày 26/9 toàn huyện đã tổ chức rà duyệt xong với tổng số trên 7000 công dân có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Trong đó số công dân không đủ điều kiện sơ tuyển là trên 4000 công dân, chiếm 57,26% và công dân đủ điều kiện sơ tuyển là gần 3.000 công dân, chiếm tỷ lệ 42,73%.  Ngay sau khi rà duyệt xong, ban chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo xã Hà Mãn tổ chức làm điểm bước khám sơ tuyển để rút kinh nghiệm trong toàn huyện. Đến nay 18/18 xã thị trấn đã hoàn thành bước khám sơ tuyển tại xã. Đặc biệt trong tổ chức khám sơ tuyển tại xã năm nay, lực lượng y, bác sỹ của Trung tâm y tế huyện sẽ trực tiếp khám tuyển để lựa chọn những công dân có chất lượng tốt nhất. Đồng thời lập tổ theo dõi, giám sát quá trình sơ tuyển để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, gian lận trong sơ tuyển. Ngay sau khi kết thúc sơ tuyển, các xã, thị trấn sẽ tổng hợp kết quả sơ tuyển thông qua hội đồng nghĩa vụ quân sự  để thống nhất danh sách đề nghị gọi khám tại huyện ./.

Quốc Hoàn