Thuận Thành có gần 500ha nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây

09/08/2019 08:01 Số lượt xem: 85

Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, chuyển đổi diện tích đất trũng cấy lúa không hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả, lúa cá kết hợp.. Thời gian qua các xã thị trấn trong toàn huyện  đã tích cực vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tích tụ ruộng đất, phát triển nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây  mang lại giá trị kinh tế cao cho nhân dân. Đến thời điểm này toàn huyện có trên 500ha nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây. Trong đó 158ha mô hình nuôi trồng lúa cá kết hợp; trên 25ha trồng hoa, cây cảnh và trên 300ha trồng cây ăn quả, tập trung ở các xã như: Hoài Thượng trên 140ha, Song Hồ trên 120ha, Đình Tổ gần 140ha, Đại Đồng Thành gần 80ha…Việc tích tụ ruộng đất, thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi đã tạo điều lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo tiền đề cho việc xây dựng khu nuôi trồng, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch. Phát huy hiệu quả đó, trong thời gian tới, các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục vận động nhân dân tích tụ ruộng đất mở rộng diện tích để đưa cây, con giống có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi, góp nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác ./.

Quốc Hoàn