Thuận Thành: Cơ bản hoàn thành công tác làm thủy lợi, cải tạo đất

09/01/2019 17:12 Số lượt xem: 134

Với quyết tâm sẽ giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2019, huyện luôn chú trọng tới công tác làm thủy lợi và cải tạo đất.

Theo báo cáo tiến độ của các địa phương trên địa bàn, tính đến hết ngày 4/1/2019,  toàn huyện đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai làm thủy lợi cải tạo đất xong 39.123 m3, đạt 97,8% khối lượng so với kế hoạch đã đề ra với các công việc như nạo vét kênh mương tới tiêu, tôn tạo bờ vùng bờ thửa, vớt bèo trên các dòng kênh, mương tưới, tiêu, đảm bảo lưu thông dòng chảy,... qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hệ thống tưới tiêu các công trình thuỷ lợi, phục vụ  tốt nhiệm vụ tưới tiêu cho sản xuất. Nâng cao chất lượng hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất và đời sông, góp phần hoàn thiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các địa phương đã triển khai thực hiện nạo vét, đào đắp, rải cấp phối đá dăm quyết toán từ nguồn hỗ trợ đất trồng 2 vụ lúa năm 2018 trên địa bàn 13 xã, thị trấn bao gồm Mão Điền, Hoài Thượng, An Bình, Thị trấn Hồ,... Đến nay đã thực hiện xong 110.916 m3. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã chủ động phối hợp với các địa phương trong công tác kiểm tra, nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình trong chiến dịch làm thủy lợi, cải tạo đất năm 2018 của các xã, thị trấn.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra thăm đồng kiểm tra, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kĩ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây rau màu; đôn đốc HTX RAT Ngọ Xá và HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Nghĩa Đạo hoàn chỉnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định; theo dõi tình hình chăn nuôi, thủy sản và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

 
Huy Sơn