Thuận Thành có 38% số người chết thực hiện hỏa táng, điện táng

26/06/2018 07:45 Số lượt xem: 234

Thực hiện nghị quyết 20, 191 của hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.  Từ đầu năm đến nay  các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tổ chức lễ hội theo đúng thuần phong mỹ tục và quy ước ở địa phương. Các đám cưới, đám tang được tổ chức rút gọn, tiết kiệm hủy bỏ các hủ tục lạc hậu, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đặc biệt từ đầu năm đến nay toàn huyện có  510 người qua đời, trong đó có 194 trường hợp được đưa đi hỏa táng, điện táng, đạt tỷ lệ   38%, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thông qua việc tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT ở ngay tại cơ sở, đặc biệt là đã tham gia thi đấu, biểu diễn góp phần vào thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII ./.

Quốc Hoàn