Thị trấn Hồ chủ động phòng chống lụt úng

09/07/2020 14:15 Số lượt xem: 49

Với đặc điểm là địa phương có diện tích nằm ven đê, có diện tích canh tác thuộc  vùng trũng nằm rải rác trên xứ đồng các thôn… nên công tác phòng chống lụt úng trong mùa mưa bão luôn được địa phương coi trọng. Thời gian qua, Thị trấn thực hiện tốt kế hoạch chuẩn bị, chủ động triển khai các phương án tối ưu để bảo vệ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Với mục tiêu giữ vững đê bối, kiên quyết không để bối vỡ đột xuất, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa bão lũ gây ra, nhất là với sản xuất nông nghiệp. Ngay từ đầu mùa, Thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về phòng chống lụt bão. Thực hiện kiểm tra, tu sửa và nâng cấp hệ thống thủy lợi, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp lệnh đê điều theo quy định.

Khắc phục một số khó khăn về tiêu thoát nước trong mùa mưa như như một số công trình tủy lợi chưa được cứng hóa. Hệ thống kênh tiêu phía Bắc Thị trấn đất cát xô xuống, chưa thường xuyên nạo vét gây cản trở dòng chảy và tiêu úng trên địa bàn, việc tiêu úng còn lệ thuộc vào hệ thống tiêu chung của huyện như kênh tiêu Đại Quảng Bình và trạm bơm Nghĩa Đạo, điạ phương phối hợp với ngành chuyên môn, cán bộ và nhân dân địa phương khơi thông dòng chảy, vớt bèo ở các tuyến kênh mương. Ngoài ra công tác duy tu, bão dưỡng thường xuyên được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Thời gian trước ngày 15/5/2020 Thị trấn Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thị trấn : Do đồng chí  Chủ tịch UBND Thị trấn làm trưởng ban, đồng chí Phó chủ tịch UBND làm Phó trưởng ban thường trực. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thị trấn, Trưởng Công an thị trấn làm phó trưởng ban và các thành viên gồm đồng chí Công chức Địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường, các ngành liên quan, Trưởng các đoàn thể và Trưởng các thôn. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống do mưa lũ, bão úng.

Đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án tối ưu ứng phó với mọi tình huống mưa, bão, úng ngập có thể xảy ra. Với phương châm 4 tại chỗ, Thị trấn thành lập đội xung kích I, II. Trong đó đội xung kích I gồm 70 người, biên chế theo đội hình quân sự hóa, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đội xung kích II gồm 100 ngươi, đội canh phòng 12 người, kè cừ 30 người, đội cứu nạn 15 ngươi… Cùng với đó chủ động chuẩn bị mọi vật tư, phương tiện cần thiết như đất dự phòng, bạt, bao tải, gạch vỡ, cùng các phương tiện, vật dụng cho lực lượng tham gia, phương tiên ô tô, xe cải tiến…

Với những chuyển biến trong công tác phòng chống lụt bão sẽ góp phần quan trọng để giảm thiểu thấp nhất những ảnh hưởng của mưa bão gây ra trên địa bàn.

Nguyễn Liên