Thanh niên Thuận Thành trong thời kỳ CNH - HĐH

11/06/2018 08:11 Số lượt xem: 284

Thực hiện nghị quyết số 25 của BCH trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những năm qua cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi  về cơ chế, chính sách, kinh phí vật chất đảm bảo cho tổ chức đoàn hoạt động đạt được những kết quả nổi bật  như: Đã dảm nhận và thực hiện có hiệu quả cải tạo đất, làm thủy lợi, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề, vay vốn hỗ trợ việc làm, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nhà Đại đoàn kết….Đặc biệt trong chương trình thắp sáng đường quê, các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện đã khánh thành và bàn giao 34,2km đường điện thắp sáng, trị giá gần 386,6 triệu đồng, sửa chữa đường dây, thay thế bóng điện hỏng được gần 7,5 km. Trong  phong trào hành trình xanh đã tổ chức trồng và chăm sóc được trên 46.400 cây xanh các loại, trị giá 293 triệu đồng. Tổ chức đăng ký đảm nhận được 1.350 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác…qua đó góp phần nâng cao vị thế của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ./.

Quốc Hoàn