Tháng 10/2019: Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận 1.708 hồ sơ

05/11/2019 14:00 Số lượt xem: 106

Chỉ tính từ ngày đầu tháng 10/2019 đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan, phòng, ban chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền 1.708 hồ sơ, giấy tờ các loại, trong đó có 1.110 hồ sơ đã được giải quyết, 565 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; có 9 hồ sơ trả lại để bổ sung và 24 hồ sơ được công dân đến rút lại. Các lĩnh vực được đề nghị giải quyết nhiều tại Trung tâm hành chính công của huyện như: Lĩnh vực chính sách Bảo hiểm y tế, lĩnh vực giao dịch đảm bảo, lĩnh vực đất đai - liên thông, Lĩnh vực chính sách Bảo hiểm xã hội và lĩnh vực đăng ký kinh doanh,…Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm đã tham gia đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại bộ phận 1 cửa liên thông của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thủ tục hành chính, cải cách lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, đơn vị, cá nhân; tiếp tục rà soát, cắt giảm số lượng và thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công tác cải cách hành chính; chủ động tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm để nắm bắt, xử lý kịp thời và hiệu quả.

Huy Sơn