Tập huấn kiến thức về hiến pháp, luật đất đai và luật nghĩa vụ quân sự tại xã Trí Quả

13/10/2020 15:19 Số lượt xem: 105

Ngày 12/10/2020, Sở Tư pháp phối hợp với huyện Thuận Thành tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về hiến pháp nhà nước, pháp luật đất đai và luật nghĩa vụ quân sự cho trên 200 đại biểu là cán bộ, công chức xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các đoàn thể ở các khu dân cư trên địa bàn xã Trí Quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu ba chuyên đề chính gồm: Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 tập trung vào những nội dung chính, cơ bản gần gũi, thiết thực với đời sống của người dân và gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương. Đặc biệt về vấn đề Luật Nghĩa vụ quân sự, báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền những nội dung cụ thể như: Nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự; Đối tượng miễn đăng ký Nghĩa vụ quân sự; Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; Xử lý vi phạm khi không chấp hành đảm bảo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự… Đây là đợt tuyên truyền sâu rộng được Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch với mục tiêu tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn, nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân mỗi địa phương.

Hữu Ánh