Tặng chăn ấm tại xã Gia Đông

12/01/2021 16:50 Số lượt xem: 80

Ngày 11/1/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện đã đến thăm và tặng chăn ấm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Đông.

Tính đến thời điểm hết năm 2020, xã Gia Đông còn 20 hộ nghèo, giảm 5 hộ so với năm 2019. Để góp phần giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không thuộc diện hộ nghèo, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, thời gian qua hội chữ thập đỏ huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức thăm và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn không thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn huyện. Trong đó xã Gia Đông qua rà soát tại các thôn đã có 13 hộ khó khăn đủ tiêu chuẩn tặng quà. Thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện đã tặng 13 chiếc chăn ấm cho 13 hộ gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt khó, đồng thời đề nghị chính quyền xã ngoài việc quan tâm các gia đình nghèo cũng cần có nhiều chính sách hỗ trợ đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, để các hộ từng bước ổn định cuộc sống.

Đức Thanh