SỨC XUÂN LAN TỎA TRONG PHONG TRÀO "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH" huyện Thuận Thành

02/02/2018 08:06 Số lượt xem: 2132

 Một mùa xuân mới lại về, với sức Xuân lan tỏa, hòa vui trong phong trào “Xây dựng đời sống Văn hóa”. Ở mỗi làng, thôn/ khu phố, trong từng gia đình đã thấy treo cờ, chăng đèn, kết hoa, dựng cổng chào và chỉnh trang môi trường xóm/ phố… Phát huy những thành tích đã đạt được, bước sang năm 2018, Thuận Thành tiếp tục phát động các phong trào thi đua lồng ghép với nội dung đăng ký xây dựng Gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến… tạo động lực cho thực hiện thành công các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - Xã hội giai đoạn 2015-2020 theo NQ Đại hội Đảng bộ Thuận Thành khóa XXII và NQ HĐND huyện đã đề ra với một khí thế mới, sức vươn mới đầy hứa hẹn của mùa Xuân !

Trong những năm qua và đặc biệt năm 2017, Thuận Thành tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào hành động cách mạng rộng lớn trong mọi tầng lớp nhân dân; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng thôn mới trong đó trọng tâm là phong trào XD làng văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện NSVH, đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiêu biểu của các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng ở các xã, thị trấn; nhiều truyền thống, nếp sống văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào đạt hiệu quả cao, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và BCĐ phong trào từ huyện đến cơ sở. Góp phần quan trọng trong việc phát triển KT-XH, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại các địa phương cơ sở và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…Thực sự là phong trào của dân và vì dân.

Về phát triển kinh tế: Năm 2017 đã thực hiện thắng lợi và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 4.746,003 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 107%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng so với năm 2016). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92% giảm 0,38% so với năm 2016. Các địa phương đã năng động chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, phát triển ngành nghề, phát triển dịch vụ thực hiện có hiệu quả.

Về đời sống văn hóa - XH: Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng được các địa phương quan tâm phát triển. Hầu hết các địa phương đều có đội văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên phục vụ nhân dân trong các dịp Lễ, Tết, chào mừng các ngày kỷ niệm. Một số địa phương có phong trào phát triển mạnh, hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ Rối nước- Đồng Ngư, câu lạc bộ hát ca Trù xã Thanh Khương, CLB hát Trống quân xã Ninh Xá… những hoạt động này đã góp phần gìn giữ và phát huy tốt nghệ thuật truyền thống địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, khích lệ nhân dân phân khởi trong lao động sản xuất, góp phần làm giảm tệ nạn xã hội. Các nhà văn hóa, sân chơi bãi tập thể thao ở xã và thôn  được đầu tư, xây dựng tạo điều kiện để nhân dân được tham gia giao lưu văn hóa tập luyện thể dục thể thao. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ ngày càng phát triển sâu rộng ở khắp các địa phương, một số môn thể dục thể thao được nhiều người lựa chọn như thể dục dưỡng sinh, bong chuyền hơi, đi bộ buổi sang, xe đạp… Hệ thống đài truyền thanh từ xã đến thôn được nâng cấp, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương.

Việc bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, các nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng ngày càng được quan tâm, nhân dân ủng hộ. Năm 2017 có 06 di tích lịch sử văn hóa được Nhà nước hỗ trợ  trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí là 1,5 tỷ đồng, nguồn kinh phí nhân dân tham gia đóng góp khoảng 06 tỷ đồng. Tổng số di tích toàn huyện được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa các cấp là 75 di tích. Trong đó có 02 di tích Quốc gia đặc biệt (Chùa Dâu và Chùa Bút Tháp) và 03 bảo vật Quốc gia;  Cơ sở vật chất các trường được quan tâm đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt 94,7%; có 61/69 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó 20 trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2. Năm 2017 công tác phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh được quan tâm. Kết quả điểm bình quân thi vào lớp 10 THPT đạt 30,61 điểm. Toàn huyện có 960 em đỗ vào các trường  Đại học, Cao đẳng. Tổ chức tốt công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, khen thưởng  kịp thời cho giáo viên, học sinh; Công tác y tế được quan tâm, chỉ đạo, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn, duy  trì tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đạt 98,2%. Có 18/18 trạm y tế được kiên cố hóa, đạt 100%, tỷ  suất sinh giảm 15,97%0, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 12,5%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,09% .

Các thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư xây dựng và sử dụng hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Đặc biệt việc thực hiện NSVH theo tinh thần chỉ thị 27/CT- TW của Bộ chính Trị và các nghị quyết số 20 , 191 của HĐND tỉnh Bắc Ninh có nhiều chuyển biến, tiến bộ, số đám tang thực hiện hỏa táng luôn đạt tỷ lệ khá cao so với tỷ lệ chung của tỉnh.                                                                                                  
       Cùng với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng /thôn/ khu phố  văn hóa. Phong trào xây dựng  cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp cũng được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện hưởng ứng và tích cực tham gia. Phong trào TD ĐKXD ĐSVH ở khu dân cư do MTTQ chủ trì phát động; Nhiều CLB, mô hình do Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân huyện phát động được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả ở từng chi hội, đã tạo bước phát triển rộng khắp cả về số lượng và chất lượng. góp phần quan trong và thành tích của phong trào TD ĐKXD ĐS VH của  toàn huyện . Qua kết quả bình xét cuối năm có 98/108 đơn vị, bằng 90,7% đạt danh hiệu Văn hóa, nhiều đơn vị đạt danh hiệu văn hóa từ 3 năm liên tục trở lên và đã được các cấp biểu dương khen thưởng. Tiêu biểu có 30 thôn/làng/ khu phố  được đề nghị  BCĐ huyện và tỉnh khen thưởng tại hội nghị tổng kết phong trào “XDĐSVH” năm 2017.  Đến hết năm 2017 toàn  huyện đã có 12 xã/ Thị Trấn hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Một mùa xuân mới lại về, với sức Xuân lan tỏa, hòa vui trong phong trào “Xây dựng đời sống Văn hóa”. Ở mỗi làng, thôn/ khu phố, trong từng gia đình đã thấy treo cờ, chăng đèn, kết hoa, dựng cổng chào và chỉnh trang môi trường xóm/ phố… Phát huy những thành tích đã đạt được, bước sang năm 2018, Thuận Thành tiếp tục phát động các phong trào thi đua lồng ghép với nội dung đăng ký xây dựng Gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến… Nâng cao một bước mới chất lượng phong trào trong việc chỉ đạo chặt chẽ việc bình xét gia đình văn hoá, kiểm tra xét công nhận danh hiệu làng văn hoá, đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến theo đúng các tiêu chí đã đề ra. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng danh hiệu văn hoá từ huyện xuống cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” , BCĐ từ huyện đến các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào; phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa ở cơ sở; gắn việc xây dựng xã, thị trấn và cơ quan đơn vị văn hóa với xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, có định hướng phát triển phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH và với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy sản xuất, huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thuộc các thành phần kinh tế để phát triển, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục các khuyết điểm, yếu kém, tạo sức bật mới trong nhận thức, ý chí và hành động. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các giải pháp trên các lĩnh vực mũi nhọn: kinh tế, văn hóa- Xã hội và xây dựng chính quyền vững mạnh, trong sạch, giữ vững an ninh quốc phòng. Việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu năm 2018, tạo động lực cho thực hiện thành công các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - Xã hội giai đoạn 2015-2020 theo NQ Đại hội Đảng bộ Thuận Thành khóa XXII và NQ HĐND huyện đã đề ra với một khí thế mới, sức vươn mới đầy hứa hẹn của mùa Xuân !

Nho Thuận