Song Liễu phát huy nguồn lực xây dựng nông thôn mới

12/04/2018 10:59 Số lượt xem: 382

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) , xã Song Liễu triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung các nguồn vốn; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ nhân dân và doanh nghiệp.

 

Những năm qua xã Song Liễu đã huy động nguồn lực xây dựng NTM với số tiền trên 40 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 13 tỷ đồng, số kinh phí đó được đầu tư vào xây dựng 17 công trình công cộng như: Xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông , cứng hóa kênh mương…

Có thể nói chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Song Liễu đến nay đã mang lại một sức sống mới và niềm tin mới cho người dân trong xã. Xây dựng nông thôn mới đã đem lại bộ mặt tổng về quy hoạch của quê hương ngày một khang trang, hiện đại, đem lại lợi ích thiết thực, nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu được hình thành, thu hút nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng. phong trào xây dựng làng văn hóa thường xuyên được quan tâm. Hạ tầng nông thôn từng bước hoàn thiện để phục vụ đời sống vật chất tinh thần và giao thông đi lại của nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, xã Song Liễu sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ chung sức xây dựng nông thôn mới của Nhà nước, các doanh nghiệp, lồng ghép các chương trình, dự án để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Phấn đấu đến  năm 2019, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí để đạt xã chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

 
Văn Phơ