Ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở

05/04/2019 10:06 Số lượt xem: 245

Ngày 1/4/19 xã Song Hồ tổ chức ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Về dự với buổi ra quân có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Liên, PBT TT huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đương, Phó chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở huyện; cùng các đồng chí trong TT đảng ủy, UBND, ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở xã cùng 6 điều tra viên.

Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và các xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên cùng các tổ trưởng.

Ngay sau lễ phát động các điều tra viên xã Song Hồ đã tổ chức đi phỏng vấn điều tra, dân số và nhà ở tại một số hộ dân gần khu vực tổ chức lễ phát động.

Trong thời gian tới, ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức cho mọi gia đình trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Trong quá trình diễn ra cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo huyện tập trung kiểm tra, giám sát cũng như có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra thiếu sót, đảm bảo cuộc Tổng điều tra diễn ra theo đúng kế hoạch và hoàn thành vào ngày 25/04/2019.

Đức Thanh