Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định 46 dự án đầu tư xây dựng

14/09/2017 14:35 Số lượt xem: 1985

Thời gian qua, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đã làm tốt công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Theo kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2017, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện thẩm định, dự toán cho 46 công trình đầu tư xây dựng với tổng số vốn sau thẩm định là hơn 276 tỷ đồng, cắt giảm được 8,42% so với tổng số vốn đầu tư thiết kế. Trong đó thẩm định 13 công trình giao thông với tổng số vốn hơn 56 tỷ đồng; 17 công trình xây dựng dân dụng với tổng số vốn hơn 72 tỷ đồng và 16 công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng số vốn sau thẩm định là hơn 145,5 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án đầu tư xây dựng được thẩm định đã cơ bản đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Bắc Ninh đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát,…cơ bản có đủ năng lực theo quy định.

Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao chất lượng các công trình khi đưa vào sử dụng, thời gian tới cần chú trọng khắc phục một số tồn tại như làm tốt công tác giám sát trong quá trình khảo sát các công trình, đặc biệt là các công trình xây dựng đường giao thông; công trình cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trên địa bàn huyện.

Huy Sơn