Phiên họp thường kỳ tháng 6

25/06/2020 15:22 Số lượt xem: 295

Ngày 24/6/2020 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỹ tháng 6 năm 2020. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các  giải pháp thực hiện thu – chi 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 …

6 tháng đầu năm 2020, huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình; dưới sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tình hình sản xuất kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2773,4 tỷ đồng, đạt 39,1% so với kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được chỉ đạo triển khai thực hiện rất quyết liệt, hiệu quả; tình hình ANTT được tăng cường, ATXH được đảm bảo. Tổng thu ngân sách ước thực hiện hơn 401 tỷ đồng, bằng 139,7% so cùng kỳ. Công tác tiếp dân được chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt, bài bản, chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì và có hiệu quả, đã giải quyết được 29/34 đơn  gửi đến UBND huyện .

Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe và cho ý kiến đóng góp vào kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, kế hoạch tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu, tổng hợp ý kiến các đại biểu bổ sung hoàn thiện báo cáo để trình lên BTV Huyện ủy, BCH đảng bộ và HĐND huyện trong thời gian sắp tới.

Đức Thanh