Phát huy vai trò của Đảng bộ xã Trạm Lộ trong xây dựng NTM

04/11/2019 07:53 Số lượt xem: 212

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ xã Trạm Lộ luôn đề cao, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Những ngày này, thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành những tuyến đường giao thông ngõ xóm cuối cùng. Để khơi dậy sức dân trong XDNTM, chi bộ thôn Ngọc Nội đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, tập hợp, huy động sức dân xây dựng NTM. Cụ thể là thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng tham gia, nhất là việc đóng góp công sức xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Kết quả, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn thôn đã huy động 23 hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn với tổng diện tích gần 150 m2 cùng nhiều ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa thôn; đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng...

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM, năm 2019, Đảng uỷ xã Trạm Lộ đã tập trung chỉ đạo các chi bộ cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tổ chức tuyên truyền sâu rộng để toàn bộ đảng viên, cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi mà chương trình NTM mang lại. Từ đó, người dân đã tích cực phát huy vai trò chủ thể của mình trong mọi hoạt động, từ việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của chính quyền và nhân dân, đến nay xã Trạm Lộ đã hoàn thành hai tiêu chí còn thiếu là cơ sở vật chất trường học và hệ thống chính trị, chuẩn tiếp cận pháp luật. Tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng về chương trình xây dựng nông thôn mới đạt trên 97%. Đ/c Đào Duy Chương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trạm Lộ cho biết: Ngay sau khi Đề án xây dựng Nông thôn mới của xã được duyệt, xã đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân thông qua các đoàn thể, hội nghị của xã để mọi người đều hiểu về lợi ích thiết thực của Chương trình và xác định xây dựng nông thôn mới vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thực của gia đình mình. Qua đó, nhân dân trong xã đã đồng tình hưởng ứng, tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác. Ngoài ra, Đảng ủy xã luôn xác định phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, vận động bà con cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất với quy mô hàng hóa, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tham gia xây dựng cảnh quan môi trường quê hương...

Có thể khẳng định rằng, kết quả thành công sau khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Trạm Lộ chính là sản phẩm được kết tinh từ sự đoàn kết thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Đây là thành quả đáng ghi nhận, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Trạm Lộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tới./.

Hữu Ánh