Nông dân Thuận Thành đoàn kết – Đổi mới – Phát Triển

03/05/2018 09:41 Số lượt xem: 380

Qúy vị và các bạn thân mến! Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thời gian qua huyện Thuận Thành có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích, hỗ trợ các cá nhân, tập thể mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản... Đến nay, trên địa bàn huyện đã và đang hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với những cây trồng, con nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao. Nổi bật trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện thông qua phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”  

 

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Hội cấp trên, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền cùng cấp,  những năm qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Thuận Thành được phát triển sâu rộng, tạo thành phong trào thi đua trong hội viên nông dân. Nhiều mô hình mới, cách làm mới, sáng tạo trên lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đem lại thu nhập cao cho các hộ gia đình như: mô hình chăn nuôi vịt trời  xã Đại Đồng Thành; nuôi gà đẻ trứng ở xã Ninh Xá; chăn nuôi bò sữa tại xã Gia Đông ….và nhiều mô hình chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cho thu nhập cao như: cây cam canh, chuối Thái  ở các xã Hoài Thượng, Đình Tổ, Đại Đồng Thành; nấm sạch tại xã Trí Quả; sản xuất bún sạch xã Nguyệt Đức... Chất lượng và hiệu quả của phong trào đã tạo động lực quan trọng để khai thác trí tuệ, tiềm năng, thế mạnh của hội viên, của địa phương, qua đó tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập hộ gia đình hội viên, từng bước giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.  Việc phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp và từng bước đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư được thực hiện từng bước có hiệu quả, đa dạng hóa các mô hình với quy mô trang trại chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp, bán công nghiệp. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng hàng năm: Năm 2012 có 478.405 con đến năm 2017 có 694.925 con tăng 216.520 con. năm 2017 có 356 hộ chăn nuôi theo quy mô trang trại, mô hình VAC tổng hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nuôi trồng thủy sản tăng mạnh về diện tích và năng suất, với nhiều giống có gia trị kinh tế cao, đến cuối năm 2017, có 356 trang trại, gia trại với diện tích 525 ha nuôi trồng thủy sản, thu nhập bình quân mỗi trang trại từ 200 triệu đến 700 triệu đồng/ năm.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình giảm nghèo của huyện, Hội thường xuyên vận động hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Tham gia ủng hộ xây dựng 01 nhà mái ấm tình thương, tặng 03 bò giống sinh sản cho hội viên nghèo, hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công giúp đỡ hội viên khó khăn, hộ nghèo, hội viên chính sách…Tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vì nghười nghèo, đền ơn đáp nghĩa…Sau 5 năm, với sự tham gia giúp đỡ của tổ chức Hội dã có 1.297 hộ gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Có được những kết quả đó là do các cấp hội Nông dân trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, bằng những việc làm cụ thể như: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trường Trung cấp nghề huyện và các Công ty mở được 1.038 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 122.415 lượt  hội viên, nông dân tham dự. Sau tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất ,chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả cao, duy trì các ngành nghề truyền thống, phát triển nhiều ngành nghề mới.

Bên cạnh đó nhằm tạo điều kiện về vốn cho hộ gia đình hội viên sản xuất, kinh doanh và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, đến nay sau 5 năm đã có 22.675 lượt hộ vay vốn, thành lập167 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ là 76.966 tỷ đồng, trong đó dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội 73,566 tỷ đồng,  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là 965 triệu đồng, Ngân hàng Sacombank là 3,4 tỷ đồng. Tổ chức liên kết cung ứng phân bón NPK Lâm Thao trả chậm được 253,7 tấn, Cung ứng 15,45 tấn phân sinh học Công ty Greenky; 17 tấn phân silic của Công ty tân Phát Bắc Giang. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã quản lý và sử dụng đúng mục đích các nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở với tổng số tiền là 13,626 tỷ đồng, cho 1.252 lượt hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao từ các dự án được phê duyệt, giải ngân. Công tác quản lý, sử dụng vốn quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, bảo toàn và thu hồi đầy đủ vốn, lãi các dự án khi đến hạn. Bằng những việc làm tích cực đó, trong nhiệm kỳ qua toàn huyện đã có 57.950 lượt gia đình hội viên đăng ký đạt danh hiệu hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 48.920 lượt hộ đạt danh hiệu đạt 84.4% so với số hộ đăng ký. Trong đó số hộ đạt danh hiệu hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương là 251 lượt hộ, cấp tỉnh là 375 lượt hộ, cấp huyện là 4.525 lượt hộ và cơ sở là 43.859 lượt hộ.

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và sự đóng góp của hội viên nông dân trong huyện những năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giúp hội viên nông dân yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tích cực thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, từng bước nâng cao vị thế của giai cấp nông dân, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới./.

 
Quốc Hoàn