Nỗ lực phấn đấu đưa Thuận Thành thị xã trong năm 2022

13/01/2021 08:00 Số lượt xem: 223

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Thuận Thành luôn phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, vùng đất cổ của người Việt, quê hương của những huyền thoại, lịch sử, cái nôi của văn minh lúa nước để tạo ra những giá trị văn hóa kì diệu, giàu tính nhân văn và đậm đà bản sắc. Trên bước đường dựng xây quê hương giàu manh, văn minh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thuận Thành đoàn kết, đồng lòng, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, quyết tâm đưa Thuận Thành trở thành thị xã trong năm 2022.

Nằm ở phía nam tỉnh, ven dòng sông Đuống, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, có nhiều tuyến giao thông đường bộ huyết mạch chạy qua, cùng mạng lưới giao thông liên huyện, liên xã khá phát triển, có tuyến giao thông đường thủy sông Đuống. Con người năng động, phát triển. Tiềm năng phong phú, đa dạng về tài nguyên, kết hợp với truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời… đã tạo cho Thuận Thành phát triển một nền kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch và nông nghiệp.

Năm 2020, với sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 7.094.166 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 4,3%; đạt 99,94% so với Nghị quyết HĐND; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,1% (trong đó công nghiệp tăng 3,2%); khu vực dịch vụ tăng 5,5%. Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 9,4%; công nghiệp và xây dựng 50,8% (trong đó công nghiệp 43,5%); dịch vụ 39,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,6 triệu đồng/người/năm (2.170USD); tăng 4,3% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm là 1.062.209 triệu đồng, đạt 117% so dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 2020 là 2.795.762 triệu đồng, đạt 207% so dự toán. Kim ngạch xuất khẩu 88,5 triệu USD; tăng 18% so với năm 2019; đạt 106,6% Nghị quyết. Nhập khẩu 99 triệu USD, giảm 33,8% so với năm 2019, đạt 125,3% Nghị quyết. Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, toàn huyện hiện có 67/68 trường đạt chuẩn Quốc gia, tỉ lệ phòng học kiên cố phòng học đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,01%. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt kết quả tích cực

Cầu Phật tích-Đại Đồng Thành hoàn thiện mở ra hướng phát triển mới cho Thuận Thành.

Trên địa bàn hiện đang phát triển hai khu công nghiệp là Thuận Thành II và III, KCN Khai Sơn, Khu đô Thị phục vụ KCN Trung Qúy, cùng ba cụm công nghiệp tại xã Thanh Khương, Xuân Lâm, Hà Mãn - Trí Quả… Các khu, cụm công nghiệp có nhiều doanh nghiệp đầu tư. Trên lĩnh vực nông nghiệp tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Ðến nay, huyện Thuận Thành đã và đang hình thành và phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư và người dân trong huyện.

Các cấp, ngành và người dân trong huyện luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể của huyện.

Ngay những ngày đầu năm 2021, huyện đã được công nhận đô thị loại 4. Đây là thành quả của sự phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, người dân trong huyện trong nhiều năm và cũng là tiền đề quan trọng để Thuận Thành quyết tâm nỗ lực, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2022. Năm 2021, huyện đề ra các mục tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm địa phương (giá so sánh 2010) đạt  7.659.695 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 8%, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,4%; công nghiệp và xây dựng 7,8%; khu vực dịch vụ 8,9%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 9,33%; công nghiệp và xây dựng 51,17% (trong đó công nghiệp 43,64%); dịch vụ 39,5%. Thu nhập bình quân đầu người  54,5 triệu đồng/người/năm (2.327 USD). Tổng thu ngân sách nhà nước 877.714 triệu đồng; chi ngân sách cấp huyện khoảng 1.137.342 triệu đồng; chi ngân sách cấp xã khoảng 610.327 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến dưới 1,0%. Quan tâm phát triển văn hóa-xã hội; giữ vững an ninh-quốc phòng; quan tâm xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

Với mục tiêu trở thành thị xã  vào năm 2022, giai đoạn tới, huyện phát triển đô thị phù hợp với lộ trình phát triển đô thị toàn quốc giai đoạn 2020-2030. Chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý kiến trúc, cảnh quan, thúc đẩy đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện Thuận Thành trở thành thị xã.

Thế và lực mới đang mở ra để Thuận Thành tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành đô thị hiện đại, văn minh. Đây cũng là tiền đề để huyện thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao…

 

Hồng Thúy