Nhiều kết quả nổi bật công tác y tế giai đoạn từ năm 2016 đến nay

07/08/2019 14:49 Số lượt xem: 94

Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, ngành Y tế huyện tiếp tục đạt được những thành quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đó, ngành y tế huyện được duy trì đều khắp mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở. Kết quả rà soát dân số trung bình năm 2016 toàn huyện là 171.526 người thì ước đến hết năm 2019 có khoảng 175.277 người, tăng 0,21%. Về việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế cơ sở đã được tăng lên đáng kể, năm 2016 toàn huyện có 16/18 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và kiên cố hóa thì đến năm 2019 đã có 18/18 xã, thị trấn, bằng 100% số xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và kiên cố hóa. Đến nay, toàn huyện có 180 giường bệnh, tăng 28,57% số giường bệnh so với năm 2016; số giường bệnh/vạn dân đạt 10,26 giường bệnh; số bác sĩ/vạn dân là 4,1; 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc với tỷ lệ 1,05%. Tổng số cán bộ làm trong ngành y tế trong toàn huyện là 334 người.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi về cân nặng hiện nay là 6,76%, giảm 1,81% so với năm 2016; tỷ lệ suy dinh dưỡng về chiều cao hiện nay là 11,77%, giảm 3,5% so với năm 2016; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại toàn huyện là 80%; tỷ suất sinh giảm còn 15,6‰. Về công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh cũng hoàn thiện được mạng lưới từ tỉnh đến cơ sở, với sự đầu tư nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh lưu hành, không để phát sinh những dịch bệnh lớn.

Nổi bật trong thời gian qua, ngành Y tế huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả tinh gọn bộ máy với việc sáp nhập thành Trung tâm y tế huyện Thuận Thành. Cùng với đó, các đơn vị đã xây dựng đề án vị trí việc làm trình phê duyệt và triển khai thực hiện. Đồng thời, ngành Y tế huyện đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp số lượng cán bộ quản lý cấp phó, đảm bảo công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; duy trì kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa theo quy định. Trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, ngành Y tế huyện đã đảm bảo ổn định, không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, duy trì hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Hoạt động khám, chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao chất lượng điều trị. Các công nghệ mới, kỹ thuật cao liên tục được cập nhật; trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư đồng bộ; công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng. Chú trọng nâng cao năng lực thực hiện một số mặt công tác, như: Hồi sức cấp cứu, phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế...; đẩy mạnh rà soát, xây dựng, thực hiện quy trình chuyên môn, kỹ thuật; quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, khắc phục, báo cáo sự cố, tai biến y khoa.

Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trung tâm y tế huyện đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh làm thay đổi bộ mặt các phòng khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và từng bước nâng cao sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, ngành Y tế huyện tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ y tế, đồng thời xây dựng hệ thống y tế tỉnh từng bước hiện đại, hoàn chỉnh, đồng bộ theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển, qua đó đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Bên cạnh đó, từng bước làm giảm tỷ lệ mắc, tử vong do các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, cải thiện chỉ tiêu về sức khỏe, tiến tới tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Huy Sơn