Ngũ Thái tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI

23/06/2020 16:25 Số lượt xem: 126

Ngày 22/6/2020 xã Ngũ Thái huyện Thuận Thành tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng TUV, Bí thư huyện ủy; Nguyễn Thị Liên phó Bí thư TT huyện ủy; Nguyễn Tiến Hoàng - phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV huyện ủy và 176 đảng viên tiêu biểu trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo của huyện ủy cùng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, nhân dân trong xã, Ngũ Thái đã cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,97% vượt chỉ tiêu 2,89% so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Thu nhập nình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì phát triển. Cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Sự nghiệp y tế, giáo dục được quan tâm phát triển, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giũ vững, lòng tiwn của nhân dân đối với Đảng được nâng lên.  Hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo từng bước được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua xã Ngũ Thái vẫn còn một số hạn chế như: trên lĩnh vực phát triển kinh tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại còn nhỏ lẻ; Công tác quản lý đất đai, thực hiện kết luận sau thanh tra còn hạn chế; Tình hình ANTT – TTATXH trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp …

Phát biểu chí đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Liên phó Bí thư TT huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân trong xã trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và gợi mở những biện pháp khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ./.

Quốc Hoàn