Nghĩa Đạo hỗ trợ xây mới 23 nhà cho người có công

16/07/2019 08:35 Số lượt xem: 144

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, xã Nghĩa Đạo luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạnh bằng những việc làm thiết thực như: Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể định kỳ hàng tháng, quý đến đến động viên giúp đỡ các gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách. Thực hiện nghiêm túc, đúng đủ kịp thời các chế độ đối tượng được hưởng. Trong những dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Tết nguyên đán, ngày giải phóng Miền Nam 30-4 ngoài phần quà của các cấp huyện, tỉnh, trung ương UBND xã còn tặng quà động viên các gia đình, đồng thời giúp đỡ gia đình bằng ngày công lao động, sửa sang nhà cửa, chăm sóc những ngày đau ốm. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây xã Nghĩa Đạo đã hỗ trợ xây mới được 23 ngôi nhà đối với người có công, 3 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Qua đó góp phần nâng cao đời sống, giảm bớt khó khăn cho các gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn ./.

Quốc Hoàn