Năm 2019 phấn đấu dạy nghề giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên

13/08/2019 08:30 Số lượt xem: 91

Với mục tiêu năm 2019, các tổ chức đoàn trong toàn huyện phấn đấu tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 3.500 - 4.000 thanh niên, học sinh; 500 thanh niên được dạy nghề, giới thiệu việc làm. Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ đầu năm các tổ chức đoàn trong toàn huyện đã  phát huy hiệu quả hoạt động của các “Điểm tư vấn, giới thiệu việc làm”, Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đoàn giới thiệu việc làm cho Đoàn viên thanh niên và người lao động, tổ chức chương trình “Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT”... Đến nay đã tổ chức “Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT” được  trên 2.500 em, tư vấn việc làm cho gần 100 đoàn viên thanh niên xã Trí Quả, Ngũ Thái, Gia Đông, Xuân Lâm, Hà Mãn, Song Liễu. Phối hợp với Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ tổ chức dạy nghề cho đoàn viên thanh niên tại các xã, thị trấn với tổng số gần 200 đoàn viên tham gia. Trong thời gian tới, các tổ chức đoàn trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên và các em học sinh THPT trên địa bàn, phấn đấu vượt mục tiêu đề ra ./.

Quốc Hoàn