Lãnh đạo UBND huyện

15/09/2017 08:07 Số lượt xem: 3050

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

1. Ông Nguyễn Tiến Hoàng: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

2. Ông Nguyễn Xuân Đương: Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

3. Ông Lê Văn Nho: Phó Chủ tịch UBND huyện

4. Ông Nguyễn Văn Hoàn: Phó Chủ tịch UBND huyện