Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa 19

16/07/2018 08:03 Số lượt xem: 507

Ngày 11/7/2018, HĐND huyện tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự với kỳ họp có ông Nguyễn Văn Phong, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ông bà là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; ông Ngô Tân Phượng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Liên phó bí thư TT huyện ủy; ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nghe lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, UBMTTQ VN huyện trình bày các báo cáo và tờ trình: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND huyện; Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 5 đến trước kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND... Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017; kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo tình hình, kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018, điều chỉnh bổ sung dự án 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Thuận Thành tiếp tục phát triển với tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 830 tỷ đồng tăng 2,5% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, xây dựng đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, quốc phòng an ninh được giữ vững.

6 tháng đầu năm 2018 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thuận Thành là 349,736 tỷ đồng, đạt  78% so với kế hoạch. Tổng chi ngân sách huyện đạt hơn 386 tỷ đồng, đạt 58% so với kế hoạch. Công tác quản lý đô thị được chú trọng, có nhiều cách làm và mô hình mới, bộ mặt đô thị xanh, sạch hơn đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Công tác cấp giấy chứng nhận đạt kết quả cao, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, hoạt động của trung tâm hành chính công ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo tại kỳ họp cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kỳ họp cũng đã tập trung xem xét báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, nhất là việc đổi mới, cải tiến theo hướng chọn trúng những vấn đề trọng tâm, tập trung đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ. HĐND huyện đã đôn đốc, giám sát UBND huyện và các ngành tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề mà nhân dân bức xúc.

Tại kỳ họp, các đại biểu còn được nghe Thông báo của UB MTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo của Viện KSND huyện; báo cáo của Toà án nhân dân huyện, báo cáo kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ông Nguyễn Văn Phong, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà huyện Thuận Thành đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại hạn chế như việc giải quyết các vụ án về an ninh trật tự đạt thấp, việc quản lý hành nghề y được tư nhân còn hạn chế, đồng thời đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

Buổi chiều cùng ngày HĐND huyện sẽ chia tổ và tiến hành thảo luận tại tổ, thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

Đức Thanh