Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Đạo năm 2018

18/10/2018 10:45 Số lượt xem: 960

Ngày 16.10.2018, tại UBND xã Nghĩa Đạo, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thuận Thành đã tổ chức khai mạc điểm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Đạo năm 2018. Dự buổi diễn tập có đồng chí Đại Tá Nguyễn Đức Thức, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng BCH quân sự tỉnh; đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo cuộc diễn tập; đồng chí Nguyễn Xuân Đương; Phó chủ tịch TT UBND huyện, Phó ban chỉ đạo, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập huyện cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn cũng về dự đông đủ.

 

Với đề mục: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Đạo huyện Thuận Thành gôm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1 chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái SSCĐ. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu. Ở mỗi giai đoạn, các đại biểu đã được tham quan các hội nghị của Đảng ủy, HĐND, UBND, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, ra nghị quyết lãnh đạo, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, triển khai kế hoạch phòng thủ, chuyển xã từ thời bình sang thời chiến, tham quan xử lý tình huống A2 như thi hành lệnh giới nghiêm, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tim, sơ tán nhân dân và học sinh, tổ chức trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn …

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền cấp xã trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, Công an, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và khả năng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã...Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Đạo có ý nghĩa quan trọng, làm điểm rút kinh nghiệm chung cho các xã khác của huyện trong chỉ đạo, điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã trên địa bàn.

 
Đức Thanh