Kết quả bước đầu việc thực hiện chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2018 tại Đảng bộ xã Đình Tổ

04/06/2018 08:17 Số lượt xem: 288

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Thành về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở Đảng bộ xã Đình Tổ đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm 2018, Đảng bộ xã Đình Tổ đã xây dựng kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 07/3/2018 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”; tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 tại Hội trường Đảng ủy-HĐND-UBND xã, thu hút 296/303 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ xã, cùng toàn thể viên chức của Trạm Y tế và các trường học trên địa bàn xã tham dự  học tập do Báo cáo viên Phạm Xuân Mỹ - Giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa Lịch sử Đảng trường Học viện Báo trí và Tuyên truyền trực tiếp quán triệt; đạt tỷ lệ 97,7% số đảng viên tại Đảng bộ tham dự.

Đến nay, công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hóa, lịch sử, giáo dục lối sống; nêu gương người tốt - việc tốt và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng rõ nét trong xây dựng hình ảnh mới, tiến bộ trong cộng đồng dân cư. Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; công tác phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Về kết quả cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo Đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền 4 bài với 25 lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã. Qua đó, tạo được không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên. Kết quả, đã có 275/303 đảng viên xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt tỷ lệ 90,7 % số đảng viên đang sinh hoạt, công tác. Về các nội dung của Chỉ thị được đưa vào sinh hoạt tại 9/9 Chi bộ cơ sở với nhiều nội dung phong phú, được 15 tập thể đăng ký 31 nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành, tiêu biểu phải kể đến: Tập thể Đảng ủy - HĐND - UBND xã đăng ký 2 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là “Chỉ đạo thực hiện thu dọn toàn bộ rác thải còn tồn đọng trong các bãi tập kết, trung chuyển trên địa bàn xã, đồng thời các xe chở rác được tập kết đúng nơi quy định” và “ Chỉ đạo hoàn thành việc di chuyển Chợ Đại Trạch ra khu mới”; tập thể UBMTTQ xã đăng ký nhiệm vụ “Vận động ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo vượt 10% so với kế hoạch”; tập thể Hội LHPN xã đăng ký các nhiệm vụ “Trồng 03 tuyến đường hoa của phụ nữ dài 500m”, “Ra mắt 01 mô hình làng 3 sách”; tập thể Chi bộ thôn Phú Mỹ đăng ký nhiệm vụ “Tuyển truyền 100% hộ gia đình có người thân qua đời không rắc vàng mã trên đường đi đưa tang”; tập thể Chi bộ Trường TH Đình Tổ số 1 đăng ký nhiệm vụ “Hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2”,….Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức xã với 7 tiêu chí là “Sống có lý tưởng vì nước, vì dân, vì con người XHCN; Cần kiệm, niêm, chính, chí công vô tư, trách nhiệm với công việc; Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; Tôn trọng pháp luật, kỷ cương; Đoàn kết nhân ái; Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập; Xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”.

Đồng chí Nguyễn Văn Đại, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đánh giá: Việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và lồng ghép với việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 và các năm tiếp theo để xây dựng đơn vị Đảng bộ xã Đình Tổ thực sự Trong sạch vững mạnh.

Huy Sơn