Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết thực hiện một số Nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

11/06/2018 08:13 Số lượt xem: 271

Ngày 31/5/2018, Huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện một số Nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Văn Khương phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy; Đồng chí Ngô Tân Phượng – TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X gồm; nghị quyết số 22 –NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ 6 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 25 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tổng kết 15 năm thực hiện quyết số 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 25 của ban chấp hành trung ương Đảng về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Trung ương, trên địa bàn huyện đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên được quan tâm cả về chất lượng lẫn số lượng. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Các cơ sở đoàn đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao tính hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; nâng cao nhận thức của thanh niên về những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thanh niên và công tác thanh niên được tạo điều kiện thuận lợi hơn, có chính sách tổng thể về công tác thanh niên, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng được cơ bản nhu cầu của thanh niên. Tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; vận động, tổ chức thanh niên tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp được nâng lên trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đã tạo dựng được uy tín của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội, xứng đáng là Đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong 10 năm đã khánh thành và bàn giao 34,2 km đường điện thắp sáng, trị giá gần 386 triệu đồng, sửa chữa thay thế 7,5km đường ddaay hỏng. Trồng và chăm sóc 46.405 cây xanh các loại, ký đảm nhận 1.350 các công trình , phần việc thanh niên…Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thông qua việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến, nhận thức rõ hơn về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tính đến năm 2017 tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,92%...toàn huyện có 34,2% số người chết được thực hiện điện táng, hoả táng, 96 làng đạt danh hiệu làng văn hóa….
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW của BCH Trung ương khoá XI về “tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhìn chung công tác dân vận trên địa bàn huyện đã có những bước chuyển mới cả về nội dung và hình thức; các thành viên trong hệ thống dân vận đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước….

Phát biểu kết luận hộ nghị, đồng chí Ngô Tân Phượng, TUV - Bí thư huyện uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Thuận Thành đã nỗ lực đạt được trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà huyện cần tập trung thực hiện tốt đó là: Cấp ủy, chính quyền cần tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở một cách kịp thời; Thay đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ theo hướng gần dân, trọng dân. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân…

Quốc Hoàn