Huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

12/03/2018 08:12 Số lượt xem: 623

Ngày 7/3/2018 Huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về xây dựng tác phong công tác người đứng đầu của cán bộ Đảng viên. Dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tại hội nghị có Đồng chí Nguyễn Đăng Túc UV BTV, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Túc UV BTV, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy  trực tiếp truyền đạt những nội cơ bản về Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tăng cường giáo dục rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên... Với các chuyên đề, trong quá trình truyền đạt, đồng chí Nguyễn Đăng Túc đã có những dẫn chứng cụ thể, sinh động về hai phong cách này của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mỗi đồng chí trong hội nghị tự bản thân mình liên hệ thực tế với quá trình làm việc của mình trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Tiếp thu những nội dung do đồng chí Nguyễn Đăng Túc truyền đạt, đồng chí Ngô Tân Phượng TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện yêu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, viết bài thu hoạch chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, đoàn thể căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, trong đó tập trung vào các nội dung như: Việc quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; chuyển đổi xây dựng các mô hình kinh tế hiện đại…

Quốc Hoàn