Huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng

22/12/2017 08:24 Số lượt xem: 4266

Ngày 15/12/2017 huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng, nghe báo cáo kết quả kinh tế xã hội an ninh, quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UV BTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; Đồng chí Ngô Tân Phượng, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Liên, phó bí thư TT huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Thạnh, phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Đương, phó chủ tịch TT UBND huyện, lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện, bí thư các chi Đảng bộ, thủ trưởng các phòng ban liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các dự thảo: Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; dự kiến phương án phân bổ Ngân sách năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện và cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân dân toàn huyện, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện vẫn ổn định và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 9,5%. Tỷ trọng cấu kinh tế các ngành Nông nghiệp-Thủy sản giảm 1,7% ; Công nghiệp-Xây dựng:  tăng 11,4%; Dịch vụ -Du lịch tăng 11,1%. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác ước đạt gần 90 triệu đồng. Giá Trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 6.200 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 450 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2016. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 12,5%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 80%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92%. Việc thực hiện hương ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội đã đi vào nền nếp tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo; duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không có khiếu kiện đông người.

Về giải pháp nhiệm vụ năm 2018 Thuận Thành phấn đấu huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và quyết tâm xây dựng nông thôn mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và tập trung xây dựng nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong phát triển KT-XH. Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong đó lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, giá cả dẫn tăng trưởng thấp, tai nạn giao thông tăng, tình trạng xe quá khổ, quá tải có diễn biến phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.

Để khắc phục những hạn chế, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, chú trọng đến việc lựa chọn mô hình cho phù hợp, đảm bảo đầu ra, bao tiêu sản phẩm; tập trung cao cho xây dựng cơ bản, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là tăng cường công tác thanh tra đất đai, thu, chi ngân sách trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ngô Tân Phượng, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các xã thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: giải phóng mặt bằng, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo phát triển sản xuất nông thôn, xây dựng hạ tầng đường, điện; chủ động giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến tổ chức Đảng, tránh để kéo dài, khiếu nại vượt cấp. Đặc biệt là công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, đảm bảo thực hiện việc tinh gọn bộ máy theo quy trình cụ thể, không chồng chéo, có hiệu lực, hiệu quả. 

Đức Thanh