Hội nông dân xã Đại Đồng Thành với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

12/04/2018 10:35 Số lượt xem: 304

Những năm qua, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Hội Nông dân xã Đại Đồng Thành huyện Thuận Thành đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, vươn lên  xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Dũng Anh chủ tịch hội nông dân xã Đại Đồng Thành cho biết: “Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm Hội đã xây dựng chương trình phát động thi đua trong nông dân. Hàng năm có trên 90% hội viên đăng ký thực hiện phong trào hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ đó đã góp phần động viên nông dân tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, nhiều mô hình kinh tế mới xuất hiện trong sản xuất kinh doanh dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và một số nghề phụ khác cho thu nhập cao….” Đến nay toàn xã đã có 58 trang trại VAC chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã có 165 hộ nuôi lơn từ 10 đến 30 trên lứa trở lên và 60 hộ nuôi từ 40 con trở lên. Nhiều hộ gia đình nuôi hàng nghìn con gia cầm, gia súc…phát triển các mô hình dịch vụ đa ngành nghề cho hiệu quả kinh tế cao. Thông qua phong trào thi đua nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay trong toàn hội đã có 635 hộ giàu, chiếm gần 50% tổng số hội viên, tiêu biểu như mô hình trang trại của anh Phạm Công Quang, trang trại của anh Trần Đăng Cường thôn Đồng Đông….Có được kết quả đó là do thời gian qua Hội nông dân xã Đại Đồng Thành đã phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của Hội bằng những việc làm cụ thể như: Phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chập với ngân hàng cho nông dân vay vốn để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, hiện nay số vốn thường xuyên là gần 1,6 tỷ đồng cho 90 hộ vay. Động viên nông dân tương trợ giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo được 420 triệu đồng cho 25 hộ vay. Giúp đỡ được 6 hộ tiếp cận nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh hội với số tiền 4,5 tỷ đồng. Phát động đông đảo hội viên hưởng ứng quyên góp tiền ủng hộ mua Bò giống sinh sản cho hộ nông dân nghèo và giao tặng 1 bò giống sinh sản cho hội viên nghèo trên địa bàn xã…Phát huy kết quả đã đạt được hiện nay Hội nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật cho gia đình.

Do thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đến nay gần 50% số hội viên giàu, 100% hội viên không có hộ nghèo, cận nghèo, mức thu nhập cao hơn so với bình quân của xã. Năm 2018 toàn hội phấn đấu 95% hộ nông dân đạt dnah hiệu gia đình văn hóa, 85% hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ./.

Quốc Hoàn