Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành đảng bộ huyện

17/12/2018 08:32 Số lượt xem: 310

Ngày 12/12/18 Ban chấp hành đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UV BTV tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy; đồng chí Vũ Bá Tốn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó BT TT huyện ủy; các đồng chí thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo UBND huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; thủ trưởng một số cơ quan ban ngành trực thuộc huyện.

 

Năm 2018, Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chuyên đề năm 2018 của Tỉnh ủy đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, được coi trọng. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và các hội quần chúng có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở. Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và giành được nhiều kết quả quan trọng: sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa, không để dịch bệnh lớn xảy ra.

 

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 10.281 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017; Thu ngân sách cấp huyện ước đạt trên 1.579 tỷ đồng, đạt 257% dự toán năm. Phong trào xây dựng NTM được đẩy mạnh; Đến nay bình quân các xã đạt 18,7 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; các xã Ninh Xá, Nguyệt Đức, Song Liễu đã về đích nông thôn mới năm 2018. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày một được nâng cao. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ về những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; đồng thời đề xuất các giải pháp hiệu quả, nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tập trung đánh giá tình hình thực hiện nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tập trung chỉ đạo đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa 12. Về kinh tế, cần tập trung cao cho sản xuất công nghiệp, tăng cường sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở những xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Có kế hoạch từng bước thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Cùng với đó tập trung cao độ lãnh đạo. Tiếp tục duy trì, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

 
Đức Thanh