Hội LHPN với nhiều hoạt động thiết thực làm theo lời Bác

16/07/2019 08:24 Số lượt xem: 110

Thời gian qua, Hội LHPN huyện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tài năng, công sức của mình trên nhiều lĩnh vực, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt, các cấp Hội LHPN trong toàn huyện đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai sáng tạo dưới nhiều hình thức phong phú, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, hành động và xuất hiện ngày càng nhiều những nhân tố mới, những tấm gương điển hình tiên tiến trong các tầng lớp phụ nữ.

Quán triệt những nội dung của Chỉ thị số 05, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai tới 18 cơ sở Hội và 109 Chi hội. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo trên cơ sở nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 5 không 3 sạch”, và hai cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững” gắn với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 3 nhiệm vụ trong tâm công tác Hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới của huyện đạt toàn diện trên các mặt. Hội đã tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, luật pháp chính sách của nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của Trung ương hội, nghị quyết của Hội LHPN tỉnh; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. 

Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn chủ động phối hợp với các Ban của hộ LHPN tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức truyền thông về, Luật bình đẳng giới, luật đất đai; tổ chức làm điểm chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ; nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Hàng năm, Hội phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động con em gia đình hội viên phụ nữ trong độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ… Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phản biện xã hội và giám sát thực hiện pháp luật cũng như chính sách về bình đẳng giới, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình, trong xã hội ngày càng được khẳng định, nâng cao. Hội phụ nữ tích cực tham gia đề xuất các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, sát thực, hiệu quả, Hội LHPN huyện đã tạo ra bước chuyển tích cực, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hàng năm, Hội tổ chức các buổi chuyển giao KHKT cho hội viên, kỹ thuật gieo vãi, chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp đỡ và giải ngân cho 3 chị em hội viên được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh theo Đề án 939 với tổng số tiền là 1,65 tỷ đồng, nâng tổng mức hỗ trợ đến nay cho tổng số là 16 hội viên với tổng số tiền là 9,15 tỷ đồng. Đồng thời, Hội LHPN huyện tích cực chỉ đạo 18 Hội LHPN xã và 109 Chi hội phụ nữ duy trì, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Hội LHPN huyện đã tổ chức ký kết hợp đồng Đại lý thu Bảo hiểm xã hội, BHYT với Bảo hiểm xã hội huyện; vận động hội viên mua được 1.080 thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện; các tổ phụ nữ tiết kiệm mua được 1.298 thẻ BHYT tự nguyện cho các hội viên.

Trong công tác chăm lo đời sống cho các hội viên, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện luôn duy trì nề nếp sinh hoạt hội viên định kỳ đảm bảo đúng quy định ở 100% chi hội; tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên; thăm hỏi khi hội viên ốm đau, việc hiếu hỷ, thăm quan, du lịch, liên hoan, mua quà tặng hội viên. Cũng từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức thăm và tặng 780 suất quà cho các đối tượng là Mẹ VNAH, các Hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các hội viên là chủ nhiệm các mô hình Câu lạc bộ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,....với tổng số tiền 150 triệu đồng. Riêng trong dịp Tết thiếu nhi 1/6 năm nay, Hội LHPN huyện đã trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em huyện để trao tặng 180 suất quà cho các đối tượng là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, thị trấn.

Ngày nay, đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển ổn định. Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, khả năng của mình nhằm góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Với truyền thống “Anh  hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của người phụ nữ Việt Nam, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Phụ nữ huyện nhà sẽ đóng góp nhiều hơn và xứng đáng hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng trong tiến trình về đích trong xây dựng nông thôn mới của huyện nhà vào cuối năm 2019.

Huy Sơn