Hoài Thượng có 95,8% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa

15/01/2021 15:45 Số lượt xem: 100

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Hoài Thượng tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, việc thực hiện nếp sống văn minh theo nghị quyết 20 và 191 của HĐND tỉnh đi vào nền nếp và đạt hiệu quả. Các đám hiếu, hỉ đã được giảm gọn về hình thức tổ chức, không còn một số thủ tục rờm rà trong đám tang. Năm 2020, xã Hoài Thượng có 95,8% trong tổng số 2.790 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 9/9 thôn đều đạt làng văn hóa. Đặc biệt số hộ gia đình cho người thân qua đời đi hỏa táng, điện táng ngày càng tăng, trong năm đã có 21/68 trường hợp chiếm tỷ lệ 30,9%. Đối với việc tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống ở mỗi khu dân cư đều có sự đảm bảo thống nhất theo quy định của pháp luật và đảm bảo thuần phong mỹ ở mỗi lễ hội. Đồng thời phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao như cầu lông, cờ tướng, thái cực trường sinh, hát dân ca quan họ được duy trì và ngay càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Hữu Ánh