Hành trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Thành

19/08/2019 07:28 Số lượt xem: 98

Là một trong hai địa phương phấn đấu đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới” trong năm 2019, thời điểm này, huyện Thuận Thành đang tập trung chỉ đạo 3 xã Ngũ Thái, Trạm Lộ và Hà Mãn tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại với quyết tâm chính trị cao nhất là về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Nhìn lại khoảng thời gian gần 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Thuận Thành đã có những thay đổi tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn như hệ thống điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được xây mới; hệ thống đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, góp phần quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông của địa phương.

Kể từ khi phát động phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2011, Đảng bộ và nhân dân huyện đã cùng chung sức đồng lòng tham gia xây dựng, thực hiện những tiêu chí dễ, cần sức dân đến nay đã hoàn thành. Đồng thời, các cấp chính quyền các xã, thị trấn đã vận động được nhiều hộ dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức, làm công tác tuyên truyền để thi công, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn đảm bảo được cứng hóa bê tông phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nông sản của nhân dân. Đến nay, theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, tổng huy động nguồn lực từ năm 2011 đến nay là 2.240,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ ngân sách Nhà nước là 2.132, 07 tỷ đồng gồm ngân sách Trung ương là 8,3 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 1.112,40 tỷ đồng; ngân sách huyện là 309,14 tỷ đồng; ngân sách xã là 702,23 tỷ đồng. Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được một số kết quả nổi bật, tổng nguồn lực huy động từ Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn huyện đạt 108,83 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đã ủng hộ từ đất nông nghiệp, đất ở và hiện vật quy đổi là 7,4 tỷ đồng; ủng hộ được quy đổi từ ngày công lao động là 2,8 tỷ đồng; ủng hộ bằng tiền mặt là 98,63 tỷ đồng để làm các công trình công cộng, mở rộng đường giao thông và thủy lợi nội đồng,…Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điểm nổi bật trong phong trào là ngay từ khi triển khai phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn huyện. Các ban, ngành, đoàn thể huyện và các địa phương đã tích cực ưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Thành, các tổ chức đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “5 không 3 sạch”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; “Tuổi trẻ Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”.... những kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn....Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra được những mặt còn hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, giúp cơ sở đề ra giải pháp khắc phục nhằm tổ chức thực hiện chương trình được hiệu quả hơn. Về kết quả, toàn huyện có 17 xã thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tính đến tháng 6/2019 toàn huyện có 14 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 9 xã so với năm 2015), đạt tỷ lệ 82,35%; số tiêu chí bình đạt được quân/xã đạt 18,7 tiêu chí/xã (tăng bình quân 3 tiêu chí/xã so với năm 2015).

Về đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, qua rà soát, đánh giá đến tháng 6/2019 đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 1 tiêu chí chưa đạt chuẩn là Tiêu chí Giao thông, trong đó tuyến đường huyện Bờ Nam Kênh Bắc đoạn từ Cống điều tiết Hồ (thị trấn Hồ) đi cống điều tiết Á Lữ (xã Đại Đồng Thành) chưa được cứng hóa đạt chuẩn. Hiện nay đã hoàn thành xong bước lập hồ sơ thiết kế - bản vẽ thi công và dự toán, đang hoàn thiện thủ tục đấu thầu, dự kiến khởi công trong tháng 8/2019.

Nhìn chung, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn huyện Thuận Thành đã đạt được kết quả nhất định: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa - thể thao cơ sở..., tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả trong sản xuất. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì ở tất cả các xã, số xã đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở tăng. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Với việc tăng tốc và thực hiện đồng bộ các tiêu chí còn lại cùng với sự đoàn kết nhất trí của nhân dân, tin rằng, huyện Thuận Thành sẽ sớm ghi tên mình vào danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Đây sẽ là đòn bẩy để huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát cho giai đoạn tiếp theo là tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc nông thôn theo các tiêu chí nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của nông thôn; coi trọng mối liên kết đô thị - nông thôn; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững. Đặc biệt, cũng là mục tiêu chính trị quan trọng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Thành lần thứ XXII đã đề ra.

Huy Sơn