Hà Mãn tích cực thực hiện đề án 1237

11/06/2018 08:09 Số lượt xem: 295

Thực hiện đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, do UBND huyện triển khai, UBND xã Hà Mãn đã tích cực chỉ đạo các ngành liên quan, ban quản lý các thôn tổ chức thực hiện. Tuyên truyền nội dung của đề án đến toàn thể nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh và các hội nghị ở thôn để nhân dân nắm được và cung cấp thông tin. Tổ chức  đến tận hộ gia đình để lấy phiếu cung cấp thông tin nơi hi sinh, chôn cất ban đầu của liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Tiếp nhận, đối chiếu, so sánh  danh sách liệt sỹ theo nơi hi sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn và các phân tích các thông tin khác về liệt sỹ, mộ liệt sỹ do các tổ chức, cá nhân cung cấp….Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, kết luận nơi hinh sinh, chôn cất ban đầu của liệt sỹ, UBND xã sẽ tiến hành tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, từ thôn đến xã, phấn đấu xong trước ngày 30/6 để chuyển về cơ quan thường trực Ban chỉ huy quân sụ huyện ./.

Quốc Hoàn