GIỚI THIỆU CHUNG UBND HUYỆN THUẬN THÀNH

18/09/2017 09:50 Số lượt xem: 3528

GIỚI THIỆU CHUNG UBND HUYỆN THUẬN THÀNH

 

UBND huyện Thuận Thành gồm 12 cơ quan, đơn vị hành chính và 5 đơn vị trực thuộc:
 
1. Văn phòng HĐND - UBND huyện
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
3. Phòng Nội vụ
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
6. Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
7. Phòng Y tế
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Văn hóa và Thông tin
10. Phòng Tài nguyên và Môi trường
11. Thanh tra huyện
12. Phòng Tư pháp
 
Các Đơn vị trực thuộc UBND huyện Thuận Thành:
 
1. Trung tâm Văn hóa Thể thao
2. Đài Phát thanh
3. Trạm Khuyến nông
4. Ban quản lý Dự án

5. Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật