Gia Đông tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/05/2020 10:15 Số lượt xem: 185

Trong 2 ngày 13,14/5/2020 Ban chấp hành Đảng bộ xã Gia Đông tổ chức Đại hội đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Liên - phó Bí thư TT huyện hủy; Nguyễn Tiến Hoàng - phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Văn Quốc Cường - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện;  các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kì; đại diện các doanh nghiệp, con em quê hương đang công tác trên địa bàn huyện cùng 175 đại biểu là đảng viên tiêu biểu.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Gia Đông đã chung sức, đồng lòng, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ xã lần thứ XVII đã đề ra. Kết thúc nhiệm kỳ, toàn xã đã cơ bản đạt và vượt nhiềuchỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng bình quân 8,2%, vượt  mục tiêu Đại hội 2,2%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 là 46,4 triệu đồng/ người/ năm vượt mục tiêu Ddại hội gần 5 triệu đồng; Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 ha canh tác đạt 100 triệu đồng/năm; thu thường xuyên ngân sách nhà nước từ kinh tế hàng năm đạt và nượt chỉ tiêu huyện giao; Hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM sớm hơn 1 năm so với kế hoạch; tỷ suất sinh hàng năm là 15,8%o,  tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,1%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống còn 0,81%. Toàn xã có 3/3 thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, trong đó có thôn Yên Nho đạt 10 năm liên tục. Xã cũng đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng, quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 31 quần chúng ưu tú vào đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2020-2025 tới, Đảng bộ xã Gia Đông xác định nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu như: “Phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Mục tiêu cụ thể về cơ cấu kinh tế nghành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng 93,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 64,5 triệu đồng/ người/ năm, thu ngân sách tăng 10% trên năm; Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, nhựa hóa giao thông nông thôn đạt trên 80%....

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Quốc Hoàn