Công bố quyết định thành lập VP huyện ủy, HĐND, UBND huyện

06/08/2018 07:58 Số lượt xem: 869

Ngày 1/8/2018 Ban thường vụ huyện ủy, tổ chức công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy, về việc thành lập văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Sở nội vụ, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy; đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND.

 

Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức huyện ủy đã thông qua các quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy, về việc phê duyệt đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND, quyết định của BTV huyện ủy về việc bổ nhiệm Chánh văn phòng và các Phó chánh văn phòng.

Theo đó Văn phòng huyện ủy, HĐND, UBND huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 văn phòng là Văn phòng huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND, giữ nguyên thực trạng biên chế của 2 cơ quan, là cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Huyện ủy và HĐND, UBND huyện; trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc biên chế khối Đảng được hưởng chế độ của cán bộ, công chức, người lao động thuộc biên chế khối Đảng; cán bộ, công chức, người lao động thuộc biên chế khối Nhà nước được hưởng chế độ của cán bộ, công chức, người lao động thuộc biên chế khối Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, việc hợp nhất hai cơ quan Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND là rất cần thiết, sẽ khắc phục những khó khăn bất cập, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động văn phòng cùng với công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cho cấp ủy, chính quyền huyện. Bộ máy, cán bộ được gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo yếu tố liên thông, đồng bộ, khoa học, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; tránh sự trùng chéo chức năng nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo Văn phòng huyện ủy, HĐND, UBND huyện cũng xin hứa sẽ đoàn kết, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên văn phòng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp việc cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 
Đức Thanh