Cơ quan, đơn vị sự nghiệp

15/09/2017 08:21 Số lượt xem: 2262

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

1. Bà Nguyễn Thị Mai Hương : Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện

2. Ông Nguyễn Đăng Quản: Trưởng phòng VH&TT huyện

3. Ông Nguyễn Bá Viễn: Chánh Thanh tra huyện

4. Ông Hà Văn Thúy: Trưởng phòng Nội vụ huyện

5. Ông Nguyễn Văn Thược: Trưởng phòng Tài chính & Kế hoạch huyện

6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Trưởng phòng Tư pháp huyện

7. Bà Bùi Thị Lợi: Trưởng phòng Y tế huyện

8. Ông Lê Văn Quảng: Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện

9. Ông Lê Bá Thành: Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện

10. Ông Nguyễn Song Cương: Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

11. Ông Nguyễn Văn Thịnh: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

12. Ông Đỗ Đình Hảo: Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường

13. Ông Nguyễn Huy Ngọc: Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

14. Ông Nguyễn Văn Chế: Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề kinh tế - Kỹ thuật huyện.

15. Bà Ngô Hồng Thúy: Trưởng Đài phát thanh huyện.

16. Ông Nguyễn Hữu Bảng: Giám đốc Ban quản lý dự án huyện

17. Ông Nguyễn Quốc Khánh: Giám đốc Trung tâm khuyến nông huyện